Κωνσταντίνος Μίχαλος

Ο διάλογος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

SpiroSpero.gr | Σπέρνουμε Ειδήσεις

konstantinosmixalos

Βασικό μέρος της αποστολής τόσο της Κ.Ε.Ε. όσο και των Επιμελητηρίων – μελών της, είναι να λειτουργούν ως Σύμβουλος της εκάστοτε κυβέρνησης σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης. Κυρίως, όμως, είναι να λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος και επίσημος χώρος διαλόγου, ανάμεσα στην Πολιτεία και τις παραγωγικές τάξεις. Με βάση αυτή την αποστολή, η εκπροσώπηση και η ανάδειξη των προβληματισμών της επιχειρηματικής κοινότητας, στο πλαίσιο του διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση είναι επιβεβλημένη. Με αυτή αποκλειστικά την ιδιότητα, αποδέχθηκα την πρόταση να συμμετέχω στην Επιτροπή η οποία θα αναλάβει τη διεξαγωγή του διαλόγου, πριν την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Μια τολμηρή Συνταγματική Αναθεώρηση μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές που θα βοηθήσουν τη χώρα να περάσει στην επόμενη ημέρα, υπό καλύτερες προϋποθέσεις. Ανάμεσα στα βασικά ζητούμενα, με δεδομένα και τα διδάγματα της κρίσης, είναι η αποτελεσματικότερη κατοχύρωση της επιχειρηματικής ελευθερίας, με σαφέστερη οριοθέτηση του ρόλου του κράτους ως συντονιστή – αντί αποκλειστικού ρυθμιστή – της οικονομικής δραστηριότητας. Εξίσου σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού θα ήταν και η πρόβλεψη της δυνατότητας παροχής οικονομικών και φορολογικών κινήτρων για την πραγματοποίηση παραγωγικών και άλλων επενδύσεων, περιλαμβανομένης και της δέσμευσης του κράτους για τη διατήρηση σταθερού νομοθετικού και φορολογικού καθεστώτος επί ορισμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, τα Επιμελητήρια θα υποστηρίξουν στο πλαίσιο του διαλόγου την κατάργηση του άρθρου 16, που απαγορεύει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Η θέση του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και συνολικά της ελληνικής κοινωνίας, ως προς την ανάγκη και το σκοπό μιας Συνταγματικής Αναθεώρησης, είναι σαφής: χρειαζόμαστε ένα Σύνταγμα περισσότερο λιτό, σύγχρονο και ουσιαστικό, το οποίο θα απαντά στις σύγχρονες αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες της χώρας. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά η διαδικασία του διαλόγου, πέρα από κομματικές, συντεχνιακές ή άλλες παρωπίδες. Οι 880.000 ελληνικές επιχειρήσεις που εκπροσωπούνται από την Επιμελητηριακή Κοινότητα οφείλουν και αξιώνουν να έχουν στη διαδικασία αυτή συμμετοχή και λόγο. Και είναι πολύ θετικό που η κυβέρνηση με τη συμμετοχή εκπροσώπου των Επιμελητηρίων καταδεικνύει τη σημασία του θεσμού.