Κωνσταντίνος Μίχαλος

Τροποποίηση – ανάσα για τις επιχειρήσεις

SpiroSpero.gr | Σπέρνουμε Ειδήσεις

konstantinosmixalos

Η οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια τη χώρα, έχει επιδεινώσει δραματικά την οικονομική κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα της ύφεσης, της έλλειψης ρευστότητας και της αδυναμίας πρόσβασης σε νέες πιστώσεις, πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν σήμερα να ανταποκριθούν ακόμα και σε βασικές τους υποχρεώσεις, αντιμετωπίζοντας άμεσο κίνδυνο επιβίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό να αποφευχθεί ένα νέο κύμα λουκέτων στην αγορά, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και η Περιφέρεια Αττικής υπέβαλαν από κοινού αίτημα προς το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τροποποίηση του ισχύοντος νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Περιφέρειες υποχρεούνται να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες για τη διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων που βρίσκονται στη διοικητική της δικαιοδοσία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως για παράδειγμα όταν η εταιρία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας μειωθεί κάτω από το 1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου και όταν η εταιρία δεν έχει υποβάλει οικονομικές καταστάσεις επί μία τριετία.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα στις Ανώνυμες Εταιρίες που το επιθυμούν, να διατηρήσουν την ύπαρξή τους, εξαλείφοντας οι ίδιες, με κατάλληλες ενέργειες τους λόγους λύσης, που προβλέπονται από την υφιστάμενη ρύθμιση. Εφόσον υιοθετηθεί, η τροποποίηση αυτή θα δώσει ανάσα, για τα επόμενα δύο χρόνια, σε επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν, να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και να διατηρήσουν θέσεις εργασίας.