Πολιτική

Δημήτρης Μάρδας: Πρόταση για εργόσημο και στον κλάδο εστίασης

SpiroSpero.gr | Σπέρνουμε Ειδήσεις

dimitri marda 1Toυ Δημήτρη Μάρδα*

Στο νομοθετικό οπλοστάσιο για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας έχει ενταχθεί το εργόσημο, ώς μέσο αμοιβής και ασφάλισης των ευκαιριακά απασχολουμένων. Αρχικά το εργόσημο αφορούσε ευκαιριακά απασχολούμενους κατ’ οίκον. Στη συνέχεια με τροποποιήσεις του αρχικού νόμου διευρύνθηκαν οι κατηγορίες των απασχολουμένων που μπορούν να εργάζονται και να αμοίβονται με με τον συγκεκριμένο τρόπο. Το εργόσημο αποτελεί τρόπο πληρωμής μέσω του οποίου οι απασχολούμενοι σε διαφορετικούς ή περισσότερους του ενός εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να αμείβονται ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη.

Ενός κλάδος στον οποίο απαιτείται να διευρυνθεί η εφαρμογή του εργοσήμου, με αυστηρές προϋποθέσεις και κανόνες, είναι ο χώρος της εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, κέτερινγκ κ.ά). Εκεί, λόγω της ιδιομορφίας στην πρόβλεψη των αναγκών των εργοδοτών, η εφαρμογή του εργοσήμου μπορεί να προσφέρει λύση στην κάλυψη έκτακτων αναγκών, για νόμιμη απασχόληση, που δημιουργούνται την τελευταία στιγμή.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών των μικρών κυρίως επιχειρήσεων εστίασης αλλά και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας επεξεργαστήκαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση εφαρμογής του εργοσήμου στο χώρο της εστίασης.

Η διαμόρφωση της συγκεκριμένης πρότασης έγινε σε συνεργασία με την ΓΣΕΒΕΕ και τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης και ήδη έχει κατατεθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Η εφαρμογή της απαιτεί μόνο την έκδοση μιας Υπουργικής Απόφασης.

Ο Γενικός Κανόνας της πρότασης

Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρότασης, η χρήση του εργοσήμου θα δώσει την ευκαιρία σε πολλά εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους πολύ περισσότερο το τριήμερο της Παρασκευής-Σαββάτου-Κυριακής κατά τον χειμώνα και κατά την περίοδο αργιών (π.χ. Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου κ.ά). Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα ευνοήσουν επίσης και τις εταιρίες κέτερινγκ.

Ο γενικός κανόνας για την εφαρμογή του εργοσήμου στον συγκεκριμένο κλάδο είναι ότι θα επιτρέπεται η απασχόληση του ίδιου εργαζόμενου σε ένα εστιατόριο ως 8 ημέρες τον μήνα (π.χ. 4 Σαββατοκύριακα) μέγιστο. Η απασχόληση θα είναι πλήρης 8ωρη απασχόληση (και όχι μερική), χωρίς δέσμευση του χρόνου έναρξης στις εταιρίες κέτερινγκ. Αντίθετα στις εταιρίες που ασχολούνται μόνο με υπηρεσίες εστίασης το εργόσημο ισχύει μόνο για το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και για τις ημέρες αργίας. Το καταβληθέν ποσό από τον εργοδότη καταγράφεται ως δαπάνη και εκπίπτει πλήρως από την εφορία ως εργοδοτική εισφορά.

Περιοριστικοί όροι και προϋποθέσεις

1.Ο ιδιοκτήτης εταιρίας εστίασης έχει τη δυνατότητα να απασχολήσει με το καθεστώς του εργοσήμου αριθμό εργαζομένων ίσο με το 30% των συνολικά μόνιμα απασχολουμένων με εξαρτημένη εργασία, όλων των ειδικοτήτων (μάγειρες, λαντζιέρηδες, σερβιτόροι κάθε κατηγορίας κλπ) στην επιχείρησή του. Το όριο των 30% αποτελεί το ανώτατο όριο απασχόλησης ατόμων με εργόσημο.

2. Άτομα που θα απασχολούνται με εργόσημο θα εργάζονται μέγιστο δύο οκτάωρα ανά εβδομάδα, ήτοι οκτώ οκτάωρα τον μήνα ΜΕΓΙΣΤΟ. Όπως ήδη σημειώθηκε, ως προς τα εστιατόρια, και τις ταβέρνες, ο περιορισμός αυτός αφορά δυο ημέρες κατά την περίοδο από την Παρασκευή ως την Κυριακή. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τις ημέρες αργίας λόγω εθνικών και θρησκευτικών εορτών. Ως προς τις εταιρίες εστίασης που παρέχουν επίσης υπηρεσίες κέτερινγκ και ως προς τις εταιρίες που παρέχουν μόνο υπηρεσίες κέτερινγκ, ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει. Μπορούν να κάνουν λοιπόν χρήση εργοσήμου οποιεσδήποτε ημέρες της εβδομάδας.

Προβλέπεται να κατατίθεται δήλωση για τον απασχολούμενου με εργόσημο τόσο με ηλεκτρονικό τρόπο, όσο και με συμβατικό (δηλαδή με προαγορά του εργοσήμου). Τέλος, η απλούστευση της γραφειοκρατίας κατά την ηλεκτρονική κατάθεση (αντικατάσταση των σκαναρισμένων εγγράφων με την καταγραφή των κωδικών αριθμών των δημοσίων εγγράφων, όπως π.χ. όπως αριθμού διαβατηρίου, κλπ) επιβάλλεται να συνοδευθεί και με αυξημένη ευθύνη του ιδιοκτήτη ο οποίος οφείλει να ελέγξει τα χαρτιά του αλλοδαπού υπαλλήλου. Σημειώνεται, ότι λόγω των διευκολύνσεων που παρέχονται προς τους εργοδότες, δεν επιτρέπεται πλέον η παραμικρή δικαιολογία ως προς την μη δήλωση εργαζομένου.

*Βουλευτή Β’Θεσσαλονίκης-ΣΥΡΙΖΑ