Οικονομία

Χωρίς ΑΦΜ θα μένουν οι εταιρείες που χρωστούν στο Δημόσιο

Ιδιαίτερα σκληρή στάση θα τηρεί το Yπ.Οικ. απέναντι στις επιχειρήσεις που δε ρυθμίζουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο, προωθώντας μάλιστα ακόμα και το μέτρο της απενεργοποίησης του ΑΦΜ τους, το οποίο και δεν θα επιστρέφεται εφόσον δεν ρυθμίζουν προηγουμένως τα χρέη τους.

DOYΙδιαίτερα σκληρή στάση θα τηρεί το Yπ.Οικ. απέναντι στις επιχειρήσεις που δε ρυθμίζουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο, προωθώντας μάλιστα ακόμα και το μέτρο της απενεργοποίησης του ΑΦΜ τους, το οποίο και δεν θα επιστρέφεται εφόσον δεν ρυθμίζουν προηγουμένως τα χρέη τους.

Στα πλαίσια του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, προβλέπεται η κατάσχεση του ΑΦΜ της φορολογικής ταυτότητας των νομικών προσώπων με μη ρυθμισμένες οφειλές μέτρο που συνεπάγεται και πάγωμα όλων των συναλλαγών και κάθε οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που δε θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ΑΦΜ τους χάνουν σημαντικά δικαιώματα καθώς δεν θα μπορούν να συναλλάσσονται με άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες ή με χώρες της Ε.Ε., να λαμβάνουν χρήματα ή δάνειο από τις τράπεζες, να πληρώνονται για συναλλαγές τους από το Δημόσιο, να εισπράττουν επιστροφές φόρων, να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, να μεταβιβάζουν ακίνητα και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η εντατικοποίηση των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών όπως οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, οι ποινικές διώξεις, τα προγράμματα πλειστηριασμών κλπ., έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και φαίνονται στα ταμεία του Δημοσίου.