Πίνακες αναπληρωτών ωρομισθίων 2013 - 2014 και ενστάσεις

. Κοινωνία

 

ana

Ανακοινώθηκαν απο το υπουργείο Παιδείας οι πίνακες αναπληρωτών ωρομισθίων για το 2013 2014 και ξεκινάει η διαδικασία για τις ενστάσεις ώστε να καταρτηστούν οι τελικοί πίνακες.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.): http://e-aitisi.sch.gr οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών ωρομισθίων, για το σχολικό έτος 2013-2014, των κλάδων και ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτών και ωρομισθίων να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου ή και της ειδικότητάς τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά από 03/09/2013 μέχρι και 04/09/2013, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζει το με αριθμ. 120845 /Δ2/02-09-2013 σχετικό έγγραφο. Συγκεκριμένα, αναρτώνται: 1. Οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών με προϋπηρεσία μέχρι και τις 30/06/2010 καθώς και οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών με μηδενική προϋπηρεσία μέχρι και τις 30/06/2010 που δεν έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. [παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9, του ν. 3848/2010 σε συνδυασμό με την παρ. 5 περίπτ. α΄ του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22.07.2004 τ. Α΄)], 2. Οι προσωρινοί Πίνακες Ωρομισθίων Καλούνται οι εκπ/κοί που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά από 03-09-2013 μέχρι και 04-09-2013, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι θα παραλαμβάνονται ενστάσεις που αφορούν, αποκλειστικά και μόνο: α) στην ένταξη στους ανωτέρω πίνακες, β) στην αλλαγή της σειράς κατάταξης, ήτοι για θέματα που έχουν να κάνουν με μόρια τελευταίου και προτελευταίου διαγωνισμού ΑΣΕΠ, μόρια προϋπηρεσίας, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, βαθμό και ημερομηνία κτήσης Πτυχίου, Μεσογειακή Αναιμία, Σκλήρυνση κατά Πλάκας και την ιδιότητα πολυτεκνίας και γ) στην ιδιότητα της τριτεκνίας δ) στην κτήση ή μη παιδαγωγικού Πτυχίου ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αναφορικά με το θέμα της πιστοποιημένης παιδαγωγικής επάρκειας των υποψηφίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ’ του ν. 3848/2010 (κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, σχετικό κεφάλαιο Ε), σας γνωρίζουμε τα εξής: i Από την αριθμ. 90893/Γ1/5-7-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1686 Β/9-7-2013), η οποία εκδόθηκε μετά την αριθμ.19/3-6-2013 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπ/κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), προκύπτει ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στους Τομείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις ανά τομέα: Α. Τομέας Επιστημών της Αγωγής: • «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική- Προγράμματα Σπουδών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) • «Συγκριτική Παιδαγωγική», με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της Εκπαίδευσης • «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση» Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: • «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική» Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών: • «Διδακτική της Γλώσσας-Λογοτεχνία-Θέατρο και Εκπαίδευση». • «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας-Λαογραφία και πολιτισμός». • «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες-Παιδική Ηλικία». Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής: • «Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών)». • «Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος: • «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση». Στ. Σύμπραξη ΠΤΔΕ-ΤΕΙ Πειραιά: • «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» πληρούν της προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου. ii. Επίσης, σύμφωνα με την αριθμ. 39460/Γ2/21-3-2013 υ. α. (ΦΕΚ 689 Β), το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (ΟΠΑ) πληροί όλες τις προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και διοικητικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου εξασφαλίζει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β ν. 3848/ 2010). Οι εν λόγω ενστάσεις θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email Α/θμιας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., email B/θμιας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή τηλεομοιοτυπίας (fax Α/θμιας: 210 344 2582, fax Β/θμιας: 210 344 – 2867) στις αντίστοιχες Υπηρεσίες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης αμέσως μετά την υποβολή τους συνοδευόμενες από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και από διαβιβαστικό έγγραφο των αντίστοιχων Διευθύνσεων Π.Ε. ή Δ.Ε.. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία μας για την πιστοποίηση παραλαβής των ενστάσεων στα τηλέφωνα που αναφέρονται στο παράρτημα VII της εγκυκλίου με αριθμ. 111192/Δ1/09.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) και 111259/Δ2/12-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ19-ΧΙΣ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Επισημαίνεται ότι δε θα παραλαμβάνονται από τις Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. ενστάσεις για θέματα που δεν αφορούν στην κατάρτιση/κατάταξη στους οικείους πίνακες, όπως π.χ. η προϋπηρεσία των σχολ. ετών 2010-2011, 2011-12 και 2013-2014, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και γνώσης Η/Υ κτλ.

www.dikaiologitika.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση