Προσδοκίες και προτεραιότητες για τη νέα χρονιά

. Κωνσταντίνος Μίχαλος

konstantinosmixalos

Το 2017 ξεκινά με προσδοκίες για ανάπτυξη, της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις. Οι προσδοκίες αυτές μπορούν να επαληθευθούν, εφόσον υπάρξουν θετικά βήματα σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας. Ο πρώτος αφορά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ώστε να ενεργοποιηθούν τα συμφωνηθέντα μέτρα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, να ανοίξει ο δρόμος ένταξης των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ητς ΕΚΤ, να αποκλιμακωθεί το κόστος χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών.

Δεύτερη, εξίσου σημαντική προτεραιότητα, οφείλει να αποτελέσει η αναπροσαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής, προς την κατεύθυνση της μείωσης της φορολογίας που επιβαρύνει την επιχεριηματικότητα και την απασχόληση. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ουσιαστική διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με τη μείωση των λειτουργικών δαπανών του κράτους.

Τρίτη προτεραιότητα είναι η επιτάχυνση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και στοχευμένων μέτρων, με στόχο τη δημιουργία ενός φιλικότερου κλίματος προς την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την απασχόληση. Οι αποκρατικοποιήσεις οφείλουν να βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, με την εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου στρατηγικής συνεργασίας κράτους και ιδιωτών, σε τομείς όπου η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Με αυτές τις προϋποθέσεις, το 2017 μπορεί να αποτελέσει έτος ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Ελπίδα και αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, είναι στην κρίσιμη αυτή καμπή να δείξουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την απαιτούμενη σοβαρότητα και ομοψυχία, ώστε να δούμε φέτος την άκρη στο τούνελ της κρίσης.

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση